Select Page

Min grundinställning till design är att lösa problem. Jag skapar offentlig och kommersiell platsspecifik design. Jag trivs med att leda andra men trivs också med att jobba självständigt. Jag är lugn, nyfiken och engagerad. Tycker om att utveckla nya former och hämta inspiration över hela världen. Andra beskriver mig som entusiastisk, noggrann, trevlig, anpassningsbar, pålitlig, ansvarstagande och diplomatisk.

Personlig Information

Namn/ Efternamn

 

Tel

email

Önskat arbete

Websida

Emma Odelberg

 

+46(0) 7 2282 6423

emma.odelberg@gmail.com

Inredningsdesigner/ Arkitekt

www.emmaodelberg.com

Projekt i urval

Datum

Arbete

Ansvarsområden

Arbetsgivare / Adress

Typ av företag

April 2017 – July 2017

Arkitektur visualisering och Inredning

Säljande stillbilder/ Inreda all rum och frukostmatsalen

Clarion Hotel Post – Göteborg

Hotell/ Service/ Konferens

 

Datum

Arbete

Ansvarsområden

Arbetsgivare / Adress

Typ av företag

September 2016 – December 2016

Arkitektur visualiserare

Fotograf / stillbilder/ Revit modellering

DWP, Design Worldwide Partnership

Internationell Arkitektur Bolag

 

Datum

Arbete

Ansvarsområden

Arbetsgivare / Adress

Typ av företag

Mars 2014 – Juli 2014

Inredningsdesigner, Pinchos.

Storytelling/ Design/ Assistent projektmanager (interior).

Pinchos, Silent Order, Götabergsgatan 28A.

Tapas Restaurangkedja, Göteborg.

 

2013 – 2013 Prodiktionsassistent, Spöken i Östersjön 2. Fotograf, undervattensljustekniker, researcher med Leofilm Production, Baltic Sea 2020, SVT, Vetenskapens Värld.

2011 – 2012 Berättar röst för Folke Ryden productions/ Dykare och miljökampanj med Baltic Sea 2020 och Håll Sverige Rent, Nordiska Ministerådet, Havs- och vattenmyndigheten.

2010 – 2011 Produktions assistant och dykare ‘ Spöken i Östersjön’ för TV4 Fakta. Logistikkoordinator säkerhetsdykare och stunt kvinna för ’30 grader i Februari’ SVT

2006 – 2009 En av cheferna på dykskolan Lanta Diver i Thailand. På jakt efter guld i Panama. En serie kortfilmer till Världsnaturfondens Panda Planet.

2004 – 2005 Design/ Assistent projektmanager för Les Anges restaurang (250 m2) Royal Phuket Marina, Thailand.

2002 – 2002 Design/ projektmanager office (300 m2) International Gem exchange

1999 – 2005 Ägare dykskola Absolut Wreck, Thailand.

1997 – 1998 Arkitektur modell och prop skapare på Modelogic, London, (inom en kvarts millimeters precision)

Utbildning

Datum

 

Utbildning

Institut

Kursbeskrivning

 

Datum

Betyg

Utbildning

Institut

Kursbeskrivning

2015 – 2017

Computer graphics design, 3D grafiker.

3D modellering, Animation och Arkitektur visualisering

YRGO ( Högre Yrkesutbildning Göteborg)

Computer Graphics är ett samlingsnamn för flera tekniker inom 3D-området: realtidsgrafik (VR), visualisering och animering.

1994 – 1997

University degree

Bachelor (Hons) Public space and design

University of Arts London (Chelsea), London.

Offentlig design innebär analys av infrastruktur, sociala skiftningar, affärstrender och hur de påverkar eller bör återspeglas i arkitekturen och konst på offentliga platser. I stället för att “måla läppstift på en gorilla” så är tanken att designern ska förstå och kunna kommunicera allmänhetens behov, antingen det handlar om inredning, landskapsplanering eller installationskonst.

Färdigheter och kompetenser

Språk

Andra kompetenser

Svenska och Engleska

Foto & Film/ Dykinstruktör och undervattens fotograf/ Körkort

Datorkunskaper

Mycket goda kunskaper: 3Ds Max/ V-ray/ Corona/ Photoshop/ Google Drive

Goda kunskaper: After Effects/ Sketchup/ 123D Catch/ Mudbox/ Revit/ Blender/ PT Gui/ Maya/ Unreal Engine

Baskunskaper: Indesign/ Cinema 4D/ Nuke

CV English version.

My philosophy is that design is a response to a set of problems. I create site specific projects with empathy for my client and the site. I am comfortable with leading a team as well as working independently. As a person I am calm, curious and committed. I like to develop new forms and gather inspiration from all over the world. Others describe me as enthusiastic, resourceful, thorough, friendly, adaptable, reliable, creative, responsible and diplomatic.

I want to contribute and share inspiration with an experienced and dedicated design team from the planning stages all the way to the final results.

Personal Information

Name/ Surname

 

Tel

Email

Desired position

Web site

Emma Odelberg

 

+46(0) 7 2282 6423

emma.odelberg@gmail.com

Visualisation artist for architecture and interiors/ Interior designer

www.emmaodelberg.com

Work

Dates

Position

Responsibilities

Employer / Address

Type of business

April 2017 – July 2017

Interior designer and architectural visualiser.

Renovation of all bedrooms and sales prints.

Clarion Hotel Post, Gothenburg

Hotel/ Service/ Conference

Dates

Position

Responsibilities

Employer / Address

Type of business

September 2016 – December 2016

Architectural Visualiser

Visualising and drafting architectural designs

DWP – Design Worldwide Partnership

International Architectural Firm

Dates

Position

Responsibilities

Employer / Address

Type of business

March 2014 – July 2014

Interior designer, Pinchos.

Storytelling / Concept development / Design/ Assistant project manager.

Pinchos, Silent Order, Götabergsgatan 28A.

Tapas Restaurant chain, Gothenburg.

2013 – Production assistant, Ghosts in the Baltic Sea 2 as a photographer, underwater light technician and researcher for Leofilm Production, Baltic Sea 2020 and SVT.

2011 – 2012 The english narrator for Folke Ryden Productions / Diver and assistant for environmental campaign with the Baltic Sea 2020 and the Keep Sweden Tidy

2010 – 2011 Production assistant and safety diver for ‘Ghosts in the Baltic Sea’ for TV4 Fakta. Logistics coordinator safety divers and stunt woman for ’30 degrees in February ‘SVT

2006 – 2009 One of the managers at Lanta Diver diving school in Thailand (70 staff members). Hunting for gold expedition underwater in Panama.

2004 – 2005 Design / Assistant Project Manager for Les Anges restaurant (250 m2) Royal Phuket Marina, Thailand.

2002 – 2002 Design / project manager’s office (300 m2) International Gem Exchange

1999 – 2005 Owner diving school Absolut Wreck, Thailand.

Education

Dates

Qualification Awarded

Principal Studies

Institution

Course description

 

2015 – 2017

Computer graphics design, 3D graphic artist.

3D modelling, Architecture visualisation

YRGO ( Technical University of Gothenburg)

The 3D computer graphics course at YRGO ( Vocational University of Gothenburg) comprises of 3 main parts, real time graphics (VR), visualisation (prints) and animation (film). The styles we learned where broad but I specialised in architectural visualisation.

 

Dates

Qualification Awarded

Principal Studies

Institution

Course description

1994 – 1997

2:1 University degree

BA (Hons) Public art and design

University of Arts London (Chelsea), London.

Public art and design involves the analysis of a public space or environment and appropriating a design concept to it through careful consideration for everything or everyone who uses the it. Through considered design and concept development we can create so much more meaning and even marketing potential to every public space which can in turn attract people, from investors to tourists, to any given community.

Skills and Competences

Languages

Other skills

English and Swedish

English narration for film / photo / Diving instructor and underwater photographer / Driving license/ Logistics Management

Computer skills

Very good knowledge: 3Ds Max / Vray/ Corona/ Photoshop

Good Skills: After Effects/ Sketchup/ 123D Catch/ Mudbox/ Revit/ Blender/ PT Gui/ Maya/ Unreal Engine

Basics: Indesign/ Cinema 4D/ Nuke